Usługi dla mieszkanek


 

Dom Pomocy Społecznej świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z wymogami standaryzacyjnymi, które określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964).

Świadczymy usługi w zakresie potrzeb:

  • bytowych tj.  zapewniamy mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości,
  • opiekuńczych tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych,
  • wspomagających tj. podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, aktywizowanie, informowanie mieszkanek o ich prawach i obowiązkach.

 

Mieszkankom zapewniamy całodobowe utrzymanie, udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacji oraz dostęp do usług medycznych.

W Domu obecnie zamieszkuje 101 mieszkanek w wieku od 24 lat do 100 i więcej lat. Są to panie w większości z miasta Wrocławia i okolic. Wiele z tych pań pracowało we wrocławskich zakładach pracy i uczelniach, a teraz znalazły swoje miejsce w naszym Domu. Wraz z pracującym personelem świeckim staramy się stworzyć mieszkankom warunki domowe, zaspokoić ich wszystkie potrzeby i pomóc tym, które nie są w stanie same wykonać podstawowych czynności życiowych. Opiekujemy się tylko paniami przewlekle psychicznie chorymi (demencje, choroba Alzheimera, schizofrenie, niedorozwoje itp.).

Korzystamy z pomocy dwóch lekarzy – internisty i psychiatry. Silniejsze i sprawniejsze mieszkanki wychodzą do ZOO, Parku Japońskiego, kina, teatru, wyjeżdżają do swych rodzin. W Domu organizowane są występy śpiewaków operowych, występy teatralne i iluzjonistyczne, zabawy karnawałowe, Dzień seniora, Św. Mikołaj, Andrzejki, uroczysta Wigilia i festyny np.: z okazji Dnia Matki. W ramach terapii zajęciowej panie malują, wyszywają, robią różne ozdoby i figurki z masy solnej, melaminy itp. W wolnym czasie czytają książki, gazety, oglądają TV i słuchają radia.

Personel Domu stara się podnosić swoje kwalifikacje, aktywizować mieszkanki aby umiały same dokonywać wyboru i stanowiły o sobie, aby były w miarę swych możliwości bardziej samodzielne. Zaspokajając niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, kulturalne nie zapominamy o religijnych. Nasze panie raz w tygodniu biorą udział we Mszy św. w kaplicy domowej i chodzą do pobliskiego kościoła parafialnego pw. Jakuba i Krzysztofa. Księża tutejszej parafii w każdej chwili służą pomocą naszym mieszkankom.

 

 Mieszkanki kierowane są do Zakładu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.