Usługi dla mieszkanek


 

Dom Pomocy Społecznej świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z wymogami standaryzacyjnymi, które określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964).

Świadczymy usługi w zakresie potrzeb:

  • bytowych tj.  zapewniamy mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości,
  • opiekuńczych tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych,
  • wspomagających tj. podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, aktywizowanie, informowanie mieszkanek o ich prawach i obowiązkach.

 

Mieszkankom zapewniamy całodobowe utrzymanie, udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacji oraz dostęp do usług medycznych.