O nas


 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska. Położony jest w historycznej dzielnicy Wrocławia – Psie Pole.

Dom przeznaczony jest dla 101 kobiet przewlekle chorych psychicznie, które z powodów zdrowotnych, społecznych lub bytowych nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku. Zadaniem Domu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych w sposób umożliwiający godne życie.

Budynek i jego otoczenie są bez barier architektonicznych, obiekt jest trzy kondygnacyjny, wyposażony w dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, system alarmowo – przeciwpożarowy i system przyzywowo – alarmowy. Do dyspozycji mieszkanek jest 49 pokoi dwuosobowych oraz 1 trzyosobowy z łazienkami.

Poza tym w budynku znajduje się stołówka wraz z zapleczem kuchennym, 2 pokoje dziennego pobytu, 3 podkuchenki, 3 gabinety medycznej pomocy doraźnej, 3 pomieszczenia do terapii, rehabilitacji, pralnia, pomieszczenia sanitarne, pokój gościnny, świetlica, sala konferencyjna oraz kaplica.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkanek domu oraz zakresu usług, w Domu działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy, w skład którego wchodzą pracownicy bezpośrednio zajmujący się wspieraniem mieszkanek.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkanek, opracowywane z ich udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkanki do uczestniczenia w nim.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkanki domu koordynuje tzw. ”pracownik pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkankę domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jej stan zdrowia.