O nas


 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska. Położony jest w historycznej dzielnicy Wrocławia – Psie Pole.

Dom przeznaczony jest dla 101 kobiet przewlekle chorych psychicznie, które z powodów zdrowotnych, społecznych lub bytowych nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku. Zadaniem Domu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych w sposób umożliwiający godne życie.

Budynek i jego otoczenie są bez barier architektonicznych, obiekt jest trzy kondygnacyjny, wyposażony w dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, system alarmowo – przeciwpożarowy i system przyzywowo – alarmowy. Do dyspozycji mieszkanek jest 49 pokoi dwuosobowych oraz 1 trzyosobowy z łazienkami.

Poza tym w budynku znajduje się stołówka wraz z zapleczem kuchennym, 2 pokoje dziennego pobytu, 3 podkuchenki, 3 gabinety medycznej pomocy doraźnej, 3 pomieszczenia do terapii, rehabilitacji, pralnia, pomieszczenia sanitarne, pokój gościnny, świetlica, sala konferencyjna oraz kaplica.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkanek domu oraz zakresu usług, w Domu działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy, w skład którego wchodzą pracownicy bezpośrednio zajmujący się wspieraniem mieszkanek.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkanek, opracowywane z ich udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkanki do uczestniczenia w nim.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkanki domu koordynuje tzw. ”pracownik pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkankę domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jej stan zdrowia.

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.


 

  • Dyrektor - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • Zastępca Dyrektora - S. Dagmara Kania
  • Główna Księgowa - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( S. Kamila )

 

Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych we Wrocławiu ul. Farna 3 kieruje Dyrektor, który zarządza jednostką jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Przełożoną Prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska.

Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników DPS, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.

Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację.