Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru depozytu zmarłej Mieszkanki Pani Hildegardy Mamerty Michalskiej urodzonej 11 maja 1928 r. w Tarnowskich Górach, córki Roberta i Klary.


           Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

           Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia tj.17.05.2021r.  spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność skarbu państwa na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r, Nr 208, poz. 1537 ze zm.)